ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1

ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 Tel. 0-3931-1169

srd_school@hotmail.com

2/4 ถนนเทศบาล1

ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00