ข้อมูลโรงเรียน สฤษดิเดช

สฤษดิเดช

สฤษดิเดช -

ชื่อภาษาอังกฤษ :

2/4 ถนนเทศบาล1
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 Tel. 0-3931-1169

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3931-1169

เบอร์แฟ็ก : 0-3932-1523

เว็บไซต์ : https://data.srd.ac.th/

เกี่ยวกับสฤษดิเดช

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน สฤษดิเดช

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 1 3
ข้าราชการครู 28 100 128
ครูอัตราจ้าง 25 30 55
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 3 3
รวม 55 134 189

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 211 248 459 13
ป.2 239 224 463 13
ป.3 232 240 472 13
ป.4 226 272 498 13
ป.5 217 240 457 13
ป.6 252 254 506 13
ม.1 27 27 54 2
ม.2 36 22 58 2
ม.3 25 33 58 2
รวม 1465 1560 3025 84